RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że „Standartpark Polska,Sp.z o.o. ul.Lipnik 1,37-410 Ulanów

NIP:6020133776

REGON :363141950

KRS :0000596261

zwany dalej jako Standartpark, przetwarza Państwa dane, które są uzyskiwane i gromadzone podczas zawierania z Państwem umowy, w trakcie jej trwania oraz są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

W związku z powyższym, informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w firmie Standartpark:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Standartpark Polska,Sp.z o.o. ul.Lipnik 1,37-410 Ulanów, NIP:6020133776,REGON :363141950,KRS :0000596261 Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres lub poprzez adres e-mail office@standartpark.pl

2. Standartpark zapewnia, że dokłada wszelkich starań aby należycie i na najwyższym poziomie chronić Państwa dane.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartych z Panem/Panią umów cywilnoprawnych, a także świadczenia przez nas usług naszym partnerom, w tym w szczególności wystawienia faktur, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności, weryfikacja wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej oraz w celu zabezpieczenia należnych Standartpark płatności. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania działań marketingowych promujących produkty i usługi naszych Partnerów oraz przesyłanie informacji handlowych jak również prowadzenia statystyk i analiz.

4. Standartpark przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Panią/Pana.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie prawa.

7. W celach opisanych w tej informacji Standartpark na potrzeby prawidłowego funkcjonowania firmy, może udostępnić dane osobowe następującym osobom trzecim: banki, podmioty świadczące usługi prawnicze, księgowe oraz informatyczne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Zgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"), ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu oraz do wniesienia sprzeciwu przetwarzania tych danych.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.

Z poważaniem Standartpark Polska Sp.z o.o.

Standartpark Polska Sp. z o.o.ul. Lubelska 137-400 Racławice k/Niskawoj. podkarpackieTel: 784 919 145, 15 8141140E-mail: office@standartpark.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl